STEAM Eğitiminde Küresel Eğilimler

STEAM Eğitiminde Küresel Eğilimler

STEAM Eğitiminde Küresel Eğilimler

Tüm dünyada giderek daha çok ilgi çekmeye başlayan STEM programının anlamı nedir? Aslında STEM İngilizce terimlerin baş harflerinden oluşan bir kısaltma: Fen Bilimleri (S), Teknoloji (T), Mühendislik (E) ve Matematik (M). Diğer bir deyişle STEM bu dört alanda geliştirilmiş eğitim modellerinin uygulandığı bir programdır. Peki, STEM eğitimi neden bu denli ilgi görüyor?

Büyük ölçüde küreselleşen ve IT merkezli bir yapıya kavuşan günümüz dünyasında geleceğin neler getireceğini tahmin etmek güçleşti. Böylesi bir dönemin ihtiyaç ve eğilimlerine cevap verebilecek insan kaynağının geliştirilmesinde STEM önemli bir rol oynamakta. Birçok ülke STEM eğitimine yönelik büyük bütçeler ayırmakta ve STEM programını uygulamaktadır.

ABD’de birçok genç beyaz yakalı çalışan olmayı önemli bir başarı addetmekte, avukatlık, ekonomi, işletme, Wall Street yatırım danışmanlığı vb. meslek dallarına ağırlık vermektedir. Matematik ve Fen Bilimlerine ilgi duyabilecek birçok öğrenci de bu alanın zor olduğu düşüncesi ile çekimser davranmaktadır. Bu nedenle ABD matematik ve fen bilimleri alanlarında geri kalmıştır. İşte bu gerçeğin altını çizen Başkan Obama, STEM eğitiminin önemine dikkat çekmiş ve programa büyük bir bütçe ayırarak sistemi ABD’de uygulamaya koymuştur.

Avrupa’ya bakacak olursak, Avrupa Birliği öncelikli politikaları arasında yer alan EU STEM Koalisyonları STEM eğitimi odaklı programlara yönelmiştir. Özellikle Avustralya kadın bilim insanları ve mühendislerin yetişmesine olanak sağlayacak cinsiyet eşitliği odaklı STEM eğitimi uygulamalarını benimsemiştir. Çin, Kore, Singapur gibi Asya ülkeleri de STEM eğitimini aktif biçimde uygulamaya başlamıştır.

Peki Türkiye bu konuda ne yapıyor? Okulları gözlemleyerek edindiğim izlenim STEM eğitiminin henüz yeterince yaygınlaşmadığı yönünde. STEM, yalnızca fen bilimleri ve matematik eğitimi değildir. STEM, çocukların öğrenme sürecinde aktif rol oynaması, tek başına bağımsız düşünme ve sorun çözme yetisinin gelişmesi ile ilgilidir. Kanımca Türkiye’deki Fen Bilimleri eğitimi hala fazlasıyla geleneksel olup; öğretmenin bilgiyi dikte yoluyla verdiği, çocuğun ise kendisine verilen bilgiyi ezber yolu ile öğrenmesi beklenen bir yapıda. Oysa, geleceğin dünyasında kendi kendine düşünebilme yetisi gelişmiş, düşüncesini uygulamaya koyabilen ve sonuçları değerlendirme yoluyla öğrenen bir nesle ihtiyaç duyacak. Şunu söyleyebilirim; STEM programı bu nesli oluşturacak çocukların eğitim faaliyetidir.

Kenichi Kubota Ph.D., Emeritus Professor, Kansai University