Neden STEAM

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

STEAM eğitim ve uygulamaları; Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarını içeren, teknik bilgi ve beceriler veren, öğrencileri hayata hazırlayan ve modern iş hayatının gereksinimlerine öncelik veren bir eğitim yaklaşımıdır.

Teknolojik dönüşümün önemli bir rol oynadığı günümüz dünyasında ‘üretken, girişimci ve buluş odaklı eğitimin’ önemi tartışılmaz bir noktadadır. STEAM eğitiminin, disiplinler arası bakış açısı geliştirmesi, teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesine yardımcı olması, eleştirel düşünmeyi teşvik etmesi ve problem çözme becerilerini kazandırması nedeniyle eğitimin niteliğini geliştirmenin yanında, yenilikçiliğin temelini oluşturan STEAM becerilerine sahip işgücüne duyulan ihtiyacı da karşılamaktadır. (MEB, 2016)

Bu aşamada STEAM eğitimine önem vermek, geleceğin temel becerilerini doğru bir altyapı ile teşvik etme ve inovasyon için gerekli yetkinliklere sahip insan kaynaklarını yetiştirmede önemli bir rol oynamaktadır. Buna ek olarak STEAM becerilerine sahip olarak büyüyen çocuklarımız, güncel teknolojik gelişmeleri takip etme, adaptasyon sürecinde yaratıcılık, üretkenlik ve hayat boyu öğrenme kazanımlarını sağlayarak iş hayatında istenilen niteliklere daha kolay uyum sağlamaktadır. (PwC & TUSİAD, 2017)